Ajankohtaista

Sep 27, 2010
Posted by: MJ


 


 

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
 

Pelastussuunnitelma

Kaukopartiohiihdon 2021

PELASTUSSUUNNITELMA 

 

Järjestäjä: Kouvolan mäkihypyn tuki ry 

Tilaisuus: Pitkän matkan hiihtomarssi 

Tapahtuma-aika: 26.- 28.2. ja 5.- 7.3.2021

 

Laatija: Jorma Laukkanen, 040 746 0088, hirvi.laukkanen@gmail.com

Kantarellikuja 10

45120 Kouvola


1. Toiminnan kuvaus 

Järjestetään pitkä hiihtomarssi kuntoilutapahtuma keskuspaikkana Kouvolan hyppyrimäet. Hiihtoreitti on Utti - Kouvola - Pajulahti. Tapahtumaan osallistuu noin 100 hiihtäjää jakaantuneena perjantai ja lauantai päiville. 

 

2. Kartta ja siihen liittyvät lisäykset 

Liitteenä kartta, johon on merkattu reitti ja huoltopisteet. Hiihtoreitit kulkevat pääosin teiden läheisyydessä. Maasto-olosuhteista evakuointiin on varauduttu moottorikelkalla. 

 

3. Turvallisuusorganisaatio 

Järjestelyistä ja turvallisuudesta vastaa Jorma Laukkanen 040 746 0088 

Tapahtuman aikana evakuoinnit ja opastus toteutetaan infon kautta. 

Toimitsijoina alueella toimivat vapaaehtoiset toimihenkilöt. 

Hälyttäminen ja yhteydenpito tapahtuu kännyköillä. 

 

4. Mahdolliset vaaratilanteet

Mahdollisia vaaratilanteita ovat sairaskohtaukset, kylmettymiset, tapaturmat, liikenneonnettomuudet ja uupumiset.

 

5. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 

Hiihtäjille on annettu tapahtuman ohjeet etukäteen luettavaksi. Hiihtäjille on myös annettu ohjeita ja neuvoja pitkän matkan hiihtoon valmistautumisesta ja hiihtosuorituksesta. Hiihtäjillä on ohjeet keskeyttämisen varalle. Kännykkä pidetään mukana hiihdon ajan. 

Hiihtäjien menoa seurataan GPS-seurantalaitteilla (gpsseuranta.net) ja tarkastuspisteillä. 

Hiihtäjät liikkuvat pienissä ryhmissä. Ryhmiä on ohjeistettu seuraamaan kaverin jaksamista, syömistä, juomista sekä mahdollisia alkavia paleltumia. Kaveri on ensisijainen apu hätätilanteissa. 

Pelastussuunnitelma käydään läpi toimitsijoiden kesken ja se on myös hiihtäjien nähtävillä netissä sekä huoltopisteillä.

  

6. Ohjeet eri tilanteissa 

sairauskohtaus ja tapaturmat - lievissä tapauksissa evakuoidaan infoon; vakavissa tapauksissa soitetaan 112 

tulipalo alueella - alkusammutus ja soitetaan 112 

mellakka ja pahoinpitelyt - soitetaan 112 

häiritsevä käyttäytyminen - pyydetään poistumaan alueelta (saatetaan); vakavissa tapauksissa soitetaan 112 

vedenvaraan joutuneen pelastaminen – jäihin tippuminen mahdollista, mikäli osallistuja tekee omia reitinvalintoja. Lämpimään hakeutuminen ja evakuoinnin soitto. 

ammuskelu ja pommiuhka - tyhjennetään alue ja soitetaan 112

hälytysajoneuvon opastus – Tarvittaessa hätäajoneuvon opastus maastoon. Yhteyspuhelin 040 746 0088 

turvallisuusohjeet - turvaohje on nähtävillä netissä ja kirjallisena infossa.

 

7. Viranomaisten hälyttäminen 

Tarvittaessa soitetaan 112.

 

8. Mahdollinen havainnointikyvyn heikkeneminen 

Väsymisestä saattaa seurata hiihtäjien havainnointikyvyn heikkenemistä. Toimitsijat ja tarkastuspisteiden henkilöstö valvoo käytöstä, ja on tarvittaessa oikeutettu keskeyttämään hiihtäjän suoritus.

 

9. Tiedottaminen mahdollisissa vakavissa onnettomuustilanteissa 

Jorma Laukkanen (040 746 0088) antaa tietoja viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Järjestäjällä on kaikkien osallistujien nimet, henkilötiedot ja lähiomaisen yhteystiedot.


 

Previous page: Osallistumisoikeuslomake  Next page: Turvaohje 2021